f’kes meerijden.

f’kes meerijden.
Brainport Bereikbaar

klant

Brainport Bereikbaar

expertise

creative engineering
industrial design

periode

januari 2020 -
september 2023

sector

mobility

op weg naar een nieuwe, sociale en duurzame manier van reizen door de Kempen.

de uitdaging.

In tijden van een krimpend openbaar vervoernetwerk was Brainport Bereikbaar op zoek naar een studio om een zelfvoorzienend fysiek hulpmiddel te creëren, om het eeuwenoude liften opnieuw te introduceren. Hiermee hebben ze het doel om duurzaam transportgedrag te stimuleren, door het faciliteren van een opstaplocatie en herkenningspunt. Het moet bijdragen aan een veilig, goed verbonden netwerk dat zorgt voor sociale cohesie.

onze rol.

Door gebruikers, ergonomie en andere technische specificaties te analyseren, ontwikkelden we 6 zelfvoorzienende pilot-liftzuilen voor Kempenbewoners om een duurzaam vervoersalternatief te bieden. De belangrijkste ontwerpeisen voor de zuilen waren: zelfvoorzienend, ergonomie, hufterproof en een unieke, herkenbare vormgeving.

Om de duurzaamheid te vergroten is het systeem in de liftkolom zelfvoorzienend en is de buitenkant gemaakt van lokale materialen.

In De Kempen kan liften anno 2023 via een innovatieve liftzuil. Een digitale kaart op de zuil toont de mogelijke richtingen en met een druk op de knop verschijnt de richting op een lichtkrant voor passerende automobilisten.

“Naast minder drukke wegen, een gezondere lucht en kostenbesparing, is het ook een verrijking om een gesprekje aan te knopen met een dorpsgenoot. Liften verbindt.”

Wethouder Hetty van der Hamsvoort (gemeente Bladel)